top of page

ההצעה שלנו

אנחנו מבינות שבמציאות העסקית של היום, קידום מהלכים שאינם קשורים לשורת הרווח, נדחקים לשולי סדרי העדיפויות הארגוני. אך כיום, הזמנים השתנו, Gender Diversity בארגון כבר הפך לכורח המציאות. ארגונים כיום, כבר לא יכולים להתעלם מהצורך לתת מענה לסוגייה הבוערת של מתן הזדמנויות שווה לגברים ונשים במקום העבודה. גם כי היום מבינים שזה חלק בלתי נפרד משורת הרווח, וגם כי מדובר במגמה שהולכת ומתחזקת, בארץ ובחו"ל כפי שניתן לראות במגמות רגולטוריות ובמהלכים פנים ארגוניים המתבצעים בקרב חברות בינ"ל.

 

תוכנית עבודה

לאחר תהליך מיפוי הארגון, יש לבנות תוכנית עבודה על מנת להוביל את הארגון שלך בצורה היעילה והמדוייקת ביותר אל היעד אליו את רוצה להגיע.תוכנית העבודה, נבנית על בסיס הנתונים שנאספו ונותחו על ידי אנשי מקצוע מעולים.

Analysing Data

 מדד השוואתי

כדי לדעת היכן הארגון עומד ביחס למתחרים שלו וביחס לכלל המשק בהטמעת מדיניות של גיוון מגדרי, זה הכרחי. "עבודה שווה" מציעה לארגון כלי עבודה חדשני אשר נותן לארגון מידע חשוב לגבי היכן הוא ממוקם בתחום המגדר ביחס למתחרים, לכלל הסקטור ולכלל המשק.

Stock Market Down

מיפוי ארגוני מגדרי

כמו כל תהליך מקצועי ומדוייק בתוך הארגון, מתחילים עם להבין לאן אנחנו רוצים ללכת, ומה הדרך הכי טובה לשם. על מנת להטמיע בארגון תהליכים אפקטיביים שיביאו את הארגון אל היעד, אנחנו צריכים למפות את הארגון באמצעות סקרים פנימיים של הארגון, אשר יספקו לכם את המידע הנדרש - מה צריך לעשות.

Looking at map

ליווי ביישום  המלצות

כמו כל מטרה שהארגון מציב לעצמו, ללא ייעדים ומעקב אחריהם,זה פשוט לא עובד. "עבודה שווה" מציעה ליווי מקצועי וצמוד של הארגון, עד להשגת יעדיו.

Brianstorming
bottom of page