top of page

מאמרים וכתבות

בסקר של מכון פיטרסון לכלכלה בינלאומית, בו נבדקו קרוב ל 22,000 חברות ברחבי העולם, נמצאה קורלציה בין חברות בהן נשים מכהנות בתפקידים בכירים (מנכ"לות, מועצת המנהלים, הנהלה בכירה והנהלת ביניים) לרווחיות גבוהה יותר של חברות אלו ב - 15%.

השקעה בחברות שמעניקות ייצוג הולם לנשים, נכונה לא רק מבחינה חברתית - אלא גם כלכלית בשנים האחרונות מתרבים נתונים המוכיחים שהשקעה כזו מניבה תשואות גבוהות יותר ממדדי הייחוס, ובהתאם גדלים הביקוש וההיצע של מכשירים פיננסיים המאפשרים חשיפה לחברות שמקדמות שוויון מגדרי

סרטון של "כאן" - האם נשים באמת פחות תחרותיות מגברים, או שהכל עניין של התנייה תרבותית?

מדוע נשים נשארות מאחור בשוק התעסוקה, ואיך אפשר לשנות את זה?
סרטון הסבר של מכון ואן ליר

bottom of page