top of page

תוצאות ראשוניות 

 הנתונים המופיעים פה הינם נתוני אמת

אמרו על החברה 

בקטגוריית "גמישות"

למנהל הישיר שלי חשוב כמה שעות אני עובדת ולא חשובה לו התפוקה שלי

אמרו על החברה בקטגוריית

"חברה תומכת משפחה"

ניהלתי שיחה עם אחד המעסיקים, והוא ציין שאולי נשים בהריון לא צריכות לעבוד ומדובר בנטל על המעסיקים

אמרו על החברה בקטגוריית

"קידום נשים"

שהחברה היא גברית, ובעמדות המפתח הרב הם גברים, ולא מכירה תוכניות לקידום נשים לעמדות מפתח באירגון

אמרו על החברה 

בקטגוריית "קידום מקצועי לנשים"

ב - 3 שנותי בחברה, מעולם לא הוצע קידום לאישה שהכרתי, ובאופן מובהק,קודמו גברים מוכשרים פחות.

אמרו על החברה בקטגוריית

"חברה תומכת משפחה"

ניהלתי שיחה עם אחד המעסיקים, והוא ציין שאולי נשים בהריון לא צריכות לעבוד ומדובר בנטל על המעסיקים

אמרו על החברה בקטגוריית

"כללי על החברה"

כנסי, אבל קחי בחשבון שיהיה לך קשה מאוד לנהל חיים אישיים ומשפחתיים

מה היית מספרת לחברה טובה שחושבת להכנס לארגון?

שיש גמישות, שיש התחשבות, וגישה שוויונית - כמובן אם רואים שאת עושה מאמץ ומשקיעה ומרוצים ממך

מה היית מספרת לחברה טובה שחושבת להכנס לארגון?

שיש גמישות בשעות עבודה, ושמעודדים את כל העובדים לצאת לפחות פעם בשבוע, כדי לקחת את הילדים. ושאוהבים ילדים ושמחים תמיד שהם מגיעים לעבודה

מה היית מספרת לחברה טובה שחושבת להכנס לארגון?

שיש מקום לנשים, הנושא מתחזק בשנתיים האחרונות, שיש אפשרויות קידום לא מעטות

נשאלה בראיון עבודה...

מתי את מתכוונת להכנס להריון?

בקטגוריית "חברה תומכת משפחה"

המנהלת האישית שלי לא אהבה בכלל שהעובדות שלה נכנסו להריון, והפגינה יחס זה בכל הזדמנות

נשאלה בראיון עבודה

את מוכנה להתחייב לא להכנס להריון במהלך השנה הראשונה?

bottom of page