top of page

ארגונים רבים כבר הפנימו כי לא די בהצהרות ובפעולות מינוריות לתיקון אי השוויון המגדרי בקרב העובדים/ות והמנהלים/ות והם פועלים לשינוי הנורמות והתרבות הארגונית מן היסוד. 

 

קידום ומינוי נשים לעמדות מפתח ביחס שווה לגברים, שוויון הזדמנויות, הנהגת שעות עבודה גמישות ומודלים היברידיים לעבודה מהבית ומהמשרד, צמצום פערי שכר - זוהי רק רשימה חלקית של האתגרים העומדים לפתחם. אלא שבבואם לערוך שינויי עומק שכאלה, הם נתקלים בקשיים וזקוקים לכלים, ייעוץ ומידע.

על מנת לסייע לארגונים ביישום התהליך מציעה "עבודה שווה" מוצר ייחודי המשלב מידע וכלים מתאימים: "התו השווה" - תו תקן חדשני אשר כולל מחקר ומיפוי הארגון, דירוג במדד השוואתי סקטוריאלי וכלל משקי בתחום השוויון המגדרי, המלצות וכלים מעשיים לשיפור, וליווי עד להשגת היעדים.

לוגו עם אפקט 1.png

"התו השווה" - איך זה עובד?

לוגו עם אפקט 1.png

קבלת התו השווה

התו השווה 4.png

ליווי מקצועי להשגת היעדים שנקבעו

התו השווה 3.png

הגדרה משותפת של יעדים ומדדים להצלחה

מיפוי הארגון על ידי "מדד עבודה שווה"

התו השווה 2.png

הבנת הצרכים וקביעת אסטרטגיה משותפת

יתרונות "התו השווה"

תו התקן החדש קובע סטנדרט מחייב בהיבטים מגדריים, וממצב את הארגונים המאמצים אותו כהוגנים, חדשניים ומובילים שינוי תרבותי חסר תקדים בשוק התעסוקה הישראלי. 

"התו השווה" מקל על תהליכי גיוס והשמה ומסייע בשימור עובדים.

"התו השווה" תורם לפרודוקטיביות, גאווה בהשתייכות לארגון ומסירות גבוהה יותר מצד העובדים.

bottom of page