top of page

סדנאות והרצאות/ הרצאות ליום האישה 2024/ פערים מגדריים ומה שביניהם

פערים מגדריים ומה שביניהם - עולם התעסוקה כמשל / ד"ר יעל פרואקטור

במשרד לשוויון חברתי, ברשות לקידום מעמד האישה, יעל הובילה פרוייקטים לקידום שוויון מגדרי על-ידי שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וארגוני חברה אזרחית, וכן פעלה לקדם תחומים אלו בדיוני ועדות הכנסת השונות. במשרד המדע, במועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, גיבשה תוכניות פעולה בתחום וייצגה את המשרד בשתי קבוצות עבודה של האיחוד האירופי לקידום שוויון מגדרי באקדמיה ובפיתוח טכנולוגי בעולם העסקי. ליעל דוקטורט מאוניברסיטת תל-אביב בתקשורת פוליטית, ותחום התמחותה הוא עיצוב דעת קהל בסכסוכים בינ"ל.

עוסקת בהבדלים ובפערים בין גברים לנשים בשוק התעסוקה הישראלי. ההרצאה מפרטת את הפער המגדרי בשכר, בייצוג, במשרות הטכנולוגיות ובעמדות הבכירות, ובהזדמנויות השונות בשוק העבודה. ההרצאה מציעה דרכים לצמצום הפערים בארגונים העסקיים ולהטמעת תרבות ארגונית שוויונית.

יעל פרואקטור.jpg

מרצה:

ד"ר יעל פרואקטור

מומחית לקידום שוויון מגדרי במסגרת עבודת משרדי הממשלה.

להרצאות נוספות ליום האישה

הסיפור השווה

טל חן_edited.png

כסא מנהלת

אלה גור אריה_edited_edited_edited.png

האם מה שקורה בתוך הבית נשאר בבית?

400x400 אפרת הרצברג דרוקר_edited.PNG
bottom of page