תודה וחצי

ונתת השראה והעצמה לילדות ולילדים שיוכלו לגדול לעולם שוויוני יותר

תודה שרכשת את הספר "אפשר וחצי"

לקבלת מידע נוסף ועדכונים

ההתחייבות שלנו היא לא לשלוח יותר ממייל אחד בחודש ולא להעביר את הפרטים שלך לאף גורם חיצוני