תודה וחצי

ונתת השראה והעצמה לילדות ולילדים שיוכלו לגדול לעולם שוויוני יותר

תודה שרכשת את הספר "אפשר וחצי"