חקיקה | website

חקיקה

מניעת אפלייה בעת קבלה לעבודה

זכויות נשים בעבודה
המשרד לשוויון חברתי

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

מחשבון פערי שכר מגדריים

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

מניעת הטרדה מינית במקום העבודה

לקבלת מידע נוסף ועדכונים

ההתחייבות שלנו היא לא לשלוח יותר ממייל אחד בחודש ולא להעביר את הפרטים שלך לאף גורם חיצוני