top of page

פרויקטים וקמפיינים

"אפשר וחצי"

הוא סיפור המעניק השראה והעצמה לילדות ולילדים. הילדים והילדות שלנו יכולים לגדול לעולם שוויוני יותר.

אפשר-וחצי-ספר-העצמה-לילדות-וילדים.jpg

#שוות_משוות

קמפיין לעידוד מעסיקים לקחת אחריות ולצמצם את פערי השכר בין גברים לנשים בשוק התעסוקה.

profile-03.jpg

איזון בית עבודה

בשיתוף עיריית ירושלים. קמפיין הנותן כלים מעשיים ליישום איזון בית עבודה בארגונים.

rendering-illustration-seesaw-with-life-work-words.jpg

#סופר_מודל_לחיקוי

קמפיין לעידוד א.נשים לפרגן לנשים מובילות. המטרה של הקמפיין הוא להעלות את הנראות של נשים בכלל ונשים מובילות בפרט במרחב הציבורי
YOU CANT BE WHAT YOU CAN'T SEE

יום האישה 2023k-03.png

אבא בארבע

קמפיין לעידוד הטמעת מדיניות 'איזון בית-עבודה' כחלק מהתרבות הארגונית של ארגונים.

לוגו לבן.png

"התו השווה למשבר הקורונה"

משבר בעיתות הקורונה

התו השווה למשבר הקורונה.png
bottom of page