top of page

עבודה שווה

"עבודה שווה" הינה חברה לתועלת הציבור, אשר שמה לעצמה כמטרה להוביל שינוי בתרבות הארגונית הישראלית, זאת על מנת לייצר מציאות חברתית חדשה בה סביבת העבודה של כל עובדת ועובד, תהיה מגוונת מכילה ומכבדת עבור שני המינים.

הדרך בה בחרנו לייצר את המציאות החדשה, הגיעה מתוך הבנה כי יש לבצע התאמה של מבנה שוק העבודה לכח העבודה העדכני, קרי נשים - המעוניינות בעצמאות מקצועית וכלכלית, וגברים - המעוניינים בחיי משפחה מאוזנים, הכוללים אבהות משמעותית.


בעידן הנוכחי חברות מובילות במגזר הפרטי הפנימו שהגיע העת לפעול לשינוי נורמות תרבותיות ארגוניות - חלקן במסגרת פעילותן בתחום האחריות תאגידית, חלקן מתוך הבנת הערך הכלכלי הטמון בגיוון מגדרי, חלקן מתוך חובה תאגידית ומסחרית, וחלקן מתוך הבנת מגמות רגולטוריות ותרבותיות - חברתיות, המעצבות את שוק העבודה העתידי, בו גיוון מגדרי הוא חלק בלתי נפרד מהממשל התאגידי אליו נדרשים ארגונים.

 

אולם, רוב הארגונים נתקלים בקשיים בבואם ליישם את התהליך, וזקוקים לכלים ומידע. עבודה שווה מציעה מוצר ייחודי הכולל מחקר, דרכי פתרון והמלצות לשיפור, ליווי להשגת היעדים ומדד השוואתי כלל משקי וסקטוריאלי שיהווה מגדלור עבור החברה והמשק כולו בהשגת שוויון מגדרי בשוק העבודה.  

התאמת מבנה העבודה היא תהליך אפשרי, אשר נוסה בהצלחה במספר ארגונים בארץ ובעולם, מתוך הבנה כי יישום מדיניות של גיוון תעסוקתי מגדרי, הינה מצב בו כל הצדדים מנצחים. העובדים מרוצים יותר, הארגון רווחי ויציב יותר מבחינה פיננסית, והחברה שלנו הופכת לפלורליסטית ונעימה יותר עבור כולנו.

bottom of page