חקיקה

מניעת אפלייה בעת קבלה לעבודה

זכויות נשים בעבודה
המשרד לשוויון חברתי

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

מחשבון פערי שכר מגדריים

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

מניעת הטרדה מינית במקום העבודה

לקבלת מידע נוסף ועדכונים

ההתחייבות שלנו היא לא לשלוח יותר ממייל אחד בחודש ולא להעביר את הפרטים שלך לאף גורם חיצוני